Aktualności

PO WER – Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

Projekt wdrażany w ramach: Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Oś priorytetowa: IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa Działanie: 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej

Program realizowany jest przez partnerów KSAP i IESE Business School z Hiszpanii, w formule Master of Public Administration, przy wykorzystaniu uznanej na świecie harvardzkiej metody studium przypadku, stosowanej przez IESE Business School w kształceniu najwyższej kadry menedżerskiej  w sektorze prywatnym

Mitycznym okrętem ARGO załoga wyruszyła na wyprawę do Kolchidy po złote runo. Jesteśmy przekonani, że udział w programie kształcenia ARGO Top Public Executive będzie dla Państwa równie fascynującą podróżą po nową wiedzę i umiejętności. Zapraszamy przedstawicieli kadry zarządzającej administracji publicznej

Co finansujemy ?

koszty udziału w programie bilet lotniczy, kolejowy zakwaterowanie wyżywienie ubezpieczenie  

Bloki tematyczne

Przywództwo (25 h) Zarządzanie strategiczne (40 h) Administracja w środowisku międzynarodowym (24h) Sektor publiczny a nowe technologie (36 h) Interdyscyplinarne zajęcia aplikacyjne (40 h) więcej informacji o programie