Budżet

Budżet Projektu w jego fazie pilotażowej wynosi 3.932.784,02 złotych, w tym ze środków europejskich 3 708 222,05 zł, ze środków dotacji celowej 224 561,97 zł.

67022,67 zł na 1 uczestnika

Budżet umożliwi objęcie Programem nie mniej niż 60 pracowników administracji publicznej. W kolejnych latach Projekt może być kontynuowany pod warunkiem uzyskania dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego.