ARCHIWUM ARGO TPE - pilotaż

Przejdź do aktualnej strony Argo
Mitycznym okrętem ARGO załoga wyruszyła na wyprawę do Kolchidy po złote runo. Jesteśmy przekonani, że udział w programie kształcenia ARGO Top Public Executive będzie dla Państwa równie fascynującą podróżą po nową wiedzę i umiejętności.

Zapraszamy przedstawicieli kadry zarządzającej administracji publicznej do udziału w programie i czerpania z najlepszych przykładów oraz metod zarządzania sprawami publicznymi.
Program realizowany jest przez partnerów KSAP i IESE Business School z Hiszpanii, w formule Master of Public Administration, przy wykorzystaniu uznanej na świecie harvardzkiej metody studium przypadku, stosowanej przez IESE Business School w kształceniu najwyższej kadry menedżerskiej  w sektorze prywatnym i publicznym.

więcej informacji o projekcie

PO WER - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

Projekt wdrażany w ramach: Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój
Oś priorytetowa: IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa
Działanie: 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej

Bloki tematyczne

  • Przywództwo (25 h)
  • Zarządzanie strategiczne (40 h)
  • Administracja w środowisku międzynarodowym (24h)
  • Sektor publiczny a nowe technologie (36 h)
  • Interdyscyplinarne zajęcia aplikacyjne (40 h)
więcej informacji o programie

Co finansujemy ?

  • koszty udziału w programie
  • bilet lotniczy, kolejowy
  • zakwaterowanie
  • wyżywienie
  • ubezpieczenie