I Zjazd w IESE

Program kształcenia w czasie I zjazdu zakłada 45h zajęć z zakresu przywództwa, zarządzania i komunikacji, prowadzonych metodami wykładów, warsztatów i studium przypadków (uczestnicy pracują w podziale na 7 grup), przeprowadzonych w ciągu 5 dni.

IESE przeprowadzi przy pomocy posiadanych narzędzi diagnostycznych wstępną ewaluację kompetencji zarządczych uczestników (ex ante) w ramach modułu otwierającego.

Liczba uczestników: 60 osób.

Godziny zajęć 9:00 – 17:45.