Zjazdy w Warszawie

W ramach 5 dwudniowych zjazdów w Warszawie zrealizowany zostanie zasadniczy program, obejmujący 5 modułów, dostosowanych tematycznie do potrzeb kadry zarządzającej polskiej administracji publicznej oraz do jej specyfiki.

Każdy dzień szkoleniowy obejmie 8 h 30′ zajęć prowadzonych metodą wykładów, analiz studiów przypadków, warsztatów (praca w 4 grupach). Wykładowcy: eksperci IESE oraz KSAP.

Liczba uczestników: 60 osób.

Godziny zajęć: 9:00 – 19:30.