Sesja podsumowująca

Jednodniowa sesja wzajemnej wymiany doświadczeń – uczenie się od siebie w oparciu o wiedzę i umiejętności nabyte w trakcie programu kształcenia.

W trakcie dnia szkoleniowego przedstawione zostaną doświadczenia uczestników oraz wnioski z realizacji programu kształcenia, pod kątem ich praktycznego zastosowania w wybranych obszarach działania administracji.

Do udziału w sesji zaproszeni zostaną przełożeni uczestników programu – w trakcie sesji będą mogli uczestniczyć we wzajemnej wymianie wiedzy pomiędzy różnymi instytucjami oraz uczestnikami programu kształcenia.

Liczba uczestników: 60 osób + przełożeni.

Godziny zajęć 9:00 – 16:30.