Cel główny projektu

Wzmocnienie kluczowych kompetencji kadry zarządzającej administracji publicznej na rzecz wprowadzania najlepszych praktyk w zakresie zarządzania sprawami publicznymi poprzez wzmocnienie kompetencji indywidualnych w trzech wymiarach:

  • osobistym – kompetencje przywódcze: proaktywność, zarządzanie własnym rozwojem,
  • interpersonalnym – kompetencje komunikacyjne: rozwiązywanie konfliktów, rozwijanie charyzmy, umiejętność delegowania zadań, coaching i praca w zespole,
  • profesjonalnym – kompetencje zarządcze: myślenie i planowanie strategiczne, zarządzanie zasobami, zarządzanie zmianą, umiejętność prowadzenia.