KSAP

Misją Krajowej Szkoły Administracji Publicznej jest kształcenie i przygotowywanie do służby publicznej urzędników służby cywilnej oraz kadr wyższych urzędników dla administracji Rzeczypospolitej Polskiej.

KSAP jest instytucją wyspecjalizowaną w prowadzeniu szkoleń dla urzędników państwowych wysokiego szczebla, w taki sposób, aby ich kompetencje wspierały strategiczne, prorozwojowe zamierzenia Rządu RP. Oferta szkoleniowa KSAP wyznacza trendy szkoleniowe, a realizowane projekty są zasobem wiedzy i doświadczeń, z których korzysta w sposób bezpłatny cała administracja publiczna. KSAP upowszechnia standardy działań administracji, oparte na najnowocześniejszych wzorach i treściach, dostosowane do polskiej specyfiki. Dzięki rozwiniętej współpracy międzynarodowej informacje o realizowanych projektach szkoleniowych wykorzystujących nowatorskie narzędzia i metodyki są szeroko upowszechniane.

KSAP ściśle współpracuje z Prezesem Rady Ministrów i Szefem Służby Cywilnej przy definiowaniu potrzeb szkoleniowych dla wyższej kadry urzędniczej i realizuje szkolenia z priorytetowych tematów. Wzmacniane są szczególnie ważne kompetencje dla sprawnego zarządzania sprawami publicznymi, wprowadzane nowe standardy dla lepszego zrozumienia roli przywództwa.

NASZA OFERTA

Unikalny profil Szkoły oparty jest na założeniach: ciągłego rozwoju, analizie doświadczeń własnych i podmiotów o zbliżonym zakresie działania w kraju i za granicą, implementacji innowacyjnych projektów oraz aplikacyjnym charakterze zajęć. Kształcimy słuchaczy w trybie stacjonarnym, podnosimy kompetencje pracowników administracji publicznej, w tym członków korpusu służby cywilnej, realizujemy innowacyjne krajowe i międzynarodowe projekty.

Słuchacze kształcenia stacjonarnego to przyszli wysoko wykwalifikowani urzędnicy, którzy potrafią sprawnie projektować i skutecznie wdrażać polityki państwa, wykorzystując w służbie Rzeczypospolitej swoją wiedzę, umiejętności  oraz  potencjał menedżerski i przywódczy. Zapotrzebowanie na absolwentów KSAP rośnie wraz ze stale rosnącymi wymaganiami obywateli wobec funkcji nowoczesnego państwa.

Szkolenia dla administracji publicznej to innowacyjne propozycje dostosowane do potrzeb urzędów i instytucji, wyprzedzające rutynę istniejącego rynku szkoleniowego. W konkurencji z aktywnym i mobilnym rynkiem szkoleniowym siła i sukces KSAP wynika z faktu bycia częścią administracji publicznej i pozostawania w stałym dialogu z jej przedstawicielami.

Postępowanie kwalifikacyjne w służbie cywilnej prowadzi do uzyskania przez najlepszych pracowników służby cywilnej mianowania na urzędników służby cywilnej. Mianowanie  zapewnia dalszy rozwój profesjonalnej kariery w administracji rządowej.

Współpraca międzynarodowa to projekty innowacyjne, modernizacyjne i transformacyjne, prowadzone na arenie międzynarodowej we współpracy z instytucjami państwa, partnerami spoza Polski oraz organizacjami pozarządowymi. Polska jest nadal postrzegana jako przykład nie tylko udanej, ale i mogącej być źródłem inspiracji i doświadczeń transformacji państwa i gospodarki.

NASZA OFERTA STANOWI INSPIRACJĘ DO ROZWOJU.

Uczenie się przez całe życie stanowi jedno z największych wyzwań współczesnych społeczeństw. Zdolność i chęć uczenia się w różnych formach, miejscach czy etapach życia ułatwia efektywne przystosowanie się do zmieniającej się i coraz bardziej wymagającej rzeczywistości. W przypadku administracji publicznej gotowość do ciągłego uzupełniania swojej wiedzy i umiejętności ma szczególnie istotne znaczenie, ponieważ przyczynia się do podniesienia jakości jej funkcjonowania – począwszy od lepszej motywacji do działania ze strony pracowników administracji, po zadowolenie obywateli korzystających z jej usług.

www.ksap.gov.pl