Briefing

Jednodniowy briefing w języku angielskim (5h), obejmuje:

  • informację o celach i metodach pracy,
  • informację o przebiegu programu kształcenia,
  • szkolenie językowe.

Uczestnicy otrzymają wsparcie w zakresie języka specjalistycznego, przygotowujące m.in. do ewaluacji kompetencji ex ante i pracy w grupach warsztatowych prowadzonej harvardzką metodą case study, wymagającej znajomości specjalnej terminologii.