Rekrutacja

2018

Rekrutacja do nowej edycji programu ARGO TPE planowana jest na grudzień 2018 r.

2017

Przebieg procesu rekrutacji od 7 lipca 2017 r.

  1. Założenie konta i złożenie formularza aplikacyjnego – strona formularza zgłoszenia
  2. Weryfikacja formalna wniosków.
  3. Wstępna weryfikacja merytoryczna zgodnie z kryteriami dostępu, w tym sprawdzenie kompetencji językowych uczestników.
  4. Ostateczna ocena merytoryczna i decyzja o zakwalifikowaniu do udziału w szkoleniu.

Instrukcja wysłania zgłoszenia