Przebieg procesu rekrutacji

Harmonogram rekrutacji

Zadanie Termin realizacji
Ogłoszenie rekrutacji/składanie wniosków 07.07 – 16.08.2017
Ocena formalna 17 – 27.08.2017
Wstępna weryfikacja merytoryczna zgodnie z kryteriami dostępu, w tym sprawdzenie kompetencji językowych uczestników 28.08 – 03.09.2017
Ocena merytoryczna 04 – 17.09 .2017
Spotkanie komisji rekrutacyjnej 19.09.2017