Formularz zgłoszeniowy

Rekrutacja uczestników prowadzona jest w terminie od 7 lipca do 18 sierpnia 2017 roku.

Zapraszamy do zapoznania się z warunkami udziału w projekcie i wypełnienia formularza zgłoszeniowego.

WZÓR FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO

Instrukcja wysłania zgłoszenia

  1. Załóż konto
  2. Potwierdź aktywację konta na swojej skrzynce e-mail.
  3. Wypełnij formularz zgłoszeniowy.WSKAZÓWKA: W celu ułatwienia Państwu złożenia wniosku zgłoszeniowego sugerujemy, żeby najpierw przygotować odpowiedzi do formularza w pliku tekstowym, w języku polskim i angielskim (tam gdzie to jest wymagane), zgodnie z opublikowanym wzorem, a następnie podczas jednej sesji logowania wprowadzić przygotowane uprzednio odpowiedzi do formularza on-line. Korzystanie z kilku komputerów oraz zbyt długie przerwy w edycji otwartego formularza on-line mogą prowadzić do zablokowania formularza.
  4. Wyślij formularz w systemie on-line do 18 sierpnia 2017 r.
  5. Wydrukuj formularz zgłoszeniowy wraz z załącznikami.
  6. Podpisz wydrukowany formularz.
  7. Przekaż formularz do podpisu przełożonemu.
  8. Złóż lub wyślij do KSAP wydrukowany i podpisany przez uczestnika i przełożonego formularz wraz z załącznikami do 18 sierpnia 2017 r. Decyduje data stempla pocztowego.
Adres:
Krajowa Szkoła Administracji Publicznej
im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Lecha Kaczyńskiego
ul. Wawelska 56
00-922 Warszawa
z dopiskiem: ARGO