Bloki tematyczne

  • Przywództwo (25 h)
  • Zarządzanie strategiczne (40 h)
  • Administracja w środowisku międzynarodowym (24h)
  • Sektor publiczny a nowe technologie (36 h)
  • Interdyscyplinarne zajęcia aplikacyjne (40 h)

więcej informacji o programie