III zjazd ARGO

W dniach 7-8 grudnia odbył się kolejny zjazd w ramach projektu ARGO Top Public Executive, poświęcony funkcjonowaniu NATO, partnerstwu publiczno-prywatnemu oraz geopolityce i stosunkom międzynarodowym.

Uczestnicy projektu wzięli udział w warsztatach i wykładach prowadzonych przez:

  • dr Marka Jana Chodakiewicza, Profesora w Institute of World Politics, Washington DC,
  • dr Tomasza Kowalika, Dyrektora Departamentu Wojskowych Spraw Zagranicznych w Ministerstwie Obrony Narodowej,
  • prof. Ahmada Rahnema Alavi, IESE Business School, University of Navarra Master of Business Administration, Western Michigan University.