Aktualności

Nowa edycja programu ARGO TPE

Informujemy, że planowana jest kolejna edycja programu ARGO Top Public Executive. Rekrutacja do projektu odbędzie się najprawdopodobniej w grudniu 2018 r. Wszystkie informacje nt. nowej edycji programu będą dostępne na stronie ARGO na początku grudnia 2018 r. Zapraszamy!

Zakończenie programu ARGO

18 maja 2018 roku 59 uczestników projektu ARGO Top Public Executive odebrało dyplomy ukończenia prestiżowego programu kształcenia, zrealizowanego we współpracy z IESE Business School. 

VI zjazd ARGO

W dniach 15-16 marca 2018 r. przedstawiciele kadry zarządzającej instytucji administracji publicznej uczestniczyli w dwudniowej sesji szkoleniowej poświęconej przedsiębiorczości, rynkom finansowym oraz wzrostowi gospodarczemu.

V zjazd ARGO

W dniach 15-16 lutego br. uczestnicy projektu ARGO Top Public Executive wzięli udział w warsztatach i wykładach poświęconych zarządzaniu zmianą oraz tematyce służb specjalnych.

IV zjazd ARGO

Uczestnicy projektu podczas wykładu

W dniach 11-12 stycznia 2018 r. uczestnicy projektu wzięli udział w dwudniowej sesji szkoleniowej poświęconej wyzwaniom globalnej informatyzacji.

III zjazd ARGO

Uczestnicy podczas zajęć

W dniach 7-8 grudnia odbył się kolejny zjazd w ramach projektu ARGO Top Public Executive, poświęcony funkcjonowaniu NATO, partnerstwu publiczno-prywatnemu oraz geopolityce i stosunkom międzynarodowym.

II zjazd ARGO

Uczestnicy podczas wykładu

W dniach 7-8 listopada odbył się pierwszy warszawski zjazd w ramach programu ARGO Top Public Executive. Przedstawiciele kadry zarządzającej instytucji administracji publicznej uczestniczyli w dwudniowej sesji szkoleniowej poświęconej zarządzaniu kryzysowemu, skutecznemu rządzeniu i strategiom komunikacji.

I zjazd ARGO

Uczestnicy projektu podczas zajęć w auli IESE

60 przedstawicieli kadry zarządzającej instytucji administracji publicznej szkoliło się z zarządzania, komunikacji i przywództwa podczas I zjazdu programu ARGO Top Public Executive.

Przygotowanie językowe

Uczestnicy projektu podczas zajęć w auli KSAP

Udział w programie kształcenia w ramach projektu ARGO Top Public Executive, realizowanym w języku angielskim, wymaga od uczestników wysokich kompetencji językowych, w tym  umiejętności swobodnego posługiwania się językiem specjalistycznym z takich dziedzin jak zarządzanie, komunikacja, ekonomia, prawo i nauki społeczne.